om-stre-toten-idrettspark

VIKTIG INFORMASJON!

 

Husk at det er arrangøren (dvs. klubbene) der har ansvaret for aktivteten deres er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer og anbefalinger. Konstaterte brudd på retningslinjer kan føre til at aktiviteten må pauses/stoppes i en periode av hensyn til smittevern! 

Her kan det leses mer om idrettsforbundenes og Helsenorges retningslinjer for aktivitet:

 

    

 

Hvis du har spørsmål er du/dere velkommen til å ta kontakt med vaktmestrene på Trond tlf 90534957 eller Per Olav tlf 99417194 eller utleieansvarlig Per Einar  tlf 97683311

Savner du/dere råd og informasjon om Coronaviruset: Klikk her

Med vennlig hilsen

Østre Toten Idrettspark AS

Se bilder