Kontakter

Østre Toten Idrettspark
Postboks 149
2851 Lena
Tlf. 61160102
epostadr: post@otip.no

Daglig leder:

Flemming Bo

Christoffersen

tlf. 92518020

epostadr: flemming@otip.no

Driftspersonell: Vakttelefon tlf. 40033548
Styreleder: Rune Østhus tlf.91395931