Kontakter

Østre Toten Idrettspark
Postboks 149
2851 Lena
epostadr: post@otip.no

Utleieansvarlig

Per Einar Starum

tlf. 97683311

epost:per.einar.starum

@ototen.no 

Driftspersonell: Vaktmester 90534957
   Vaktmester  99417194