Hvem er vi

Generelt:

Østre Toten Idrettspark AS (ØTIP) er en allmennyttig organisasjon der eier og driver idrettsanlegg i Lena, Østre Toten kommune. Anlegget ligger meget sentralt i Lena sentrum.

Organisasjonen er eid av Østre Toten kommune. 

På dagtid disponeres anlegget av Lena Videregående skole som er den viktigste samarbeidspartneren for ØTIP. Ettermiddag, kveld og hekg disponeres anlegget hovedsakelig av kommunens idrettslag, men anlegget leies også ut til andre kommersielle arrangementer (f.eks. til messer, utstillinger, teater etc.). 

Hovedsesong for utleie til idrettsaktivitet er fra skolestart (omkring 15. august) til ut april. På andre tider av året er det god plass for andre arrangementer. Ta gjerne kontakt til daglig leder, hvis du/dere ønsker å leie anlegget til et arrangement. 

Litt historie:

Østre Toten kommune ble 1. juli 2021 eier av Østre Toten Idrettsoaovertok park (ØTIP). 

B-hallen ble bygd i 1973 i forbindelse med oppstarten til LVG.

A hallen ble tatt i bruk høsten 1992.

Kunstgressbanen med undervarme (etablert november 2008) fikk nytt dekke i sommeren 2019. 

I tillegg er det kafeteria og møterom tilknyttet anlegget. I tillegg til idrettsaktiviteter kan hallene leies ut til andre arrangementer.