Hvem er vi

Generelt:

Østre Toten Idrettspark AS (ØTIP) er en allmennyttig organisasjon der eier og driver idrettsanlegg i Lena, Østre Toten kommune. Anlegget ligger meget sentralt i Lena sentrum.

Organisasjonen er eid av ti idrettsklubber på Østre Toten (se link til under). Eierklubbene er representert med en person pr. klubb i styret. 

På dagtid disponeres anlegget av Lena Videregående skole som er den viktigste samarbeidspartneren for ØTIP. Ettermiddag, kveld og hekg disponeres anlegget hovedsakelig av eierklubbene, men anlegget leies også ut til andre kommersielle arrangementer (f.eks. til messer, utstillinger, teater etc.). 

Hovedsesong for utleie til idrettsaktivitet er fra skolestart (omkring 15. august) til ut april. På andre tider av året er det god plass for andre arrangementer. Ta gjerne kontakt til daglig leder, hvis du/dere ønsker å leie anlegget til et arrangement. 

Litt historie:

Østre Toten kommune overdro tidlig på nittitallet anleggene til idretten. Fram til 2009 het selskapet Totenhallene AS og bestod av to idrettshaller med kafeteria og andre fellesområder. Høsten 2009 endret selskapet navn til Østre Toten Idrettspark (ØTIP), da ny kunstgressbane åpnet i november 2008.

B-hallen ble bygd i 1973 i forbindelse med oppstarten til LVG. A hallen ble tatt i bruk høsten 1992. I tillegg er det kafeteria og møterom tilknyttet anlegget. I tillegg til idrettsaktiviteter kan hallene leies ut til andre arrangementer.