Haller

ØTIP eier og driver to haller nevnt som A og B hall.
B-hallen ble bygd i 1973 i forbindelse med oppstarten til LVG. A hallen ble tatt i bruk høsten 1992. I tillegg er det kafeteria og møterom tilknyttet anlegget. I tillegg til idrettsaktiviteter kan hallene leies ut til andre arrangementer. Anlegget er godt egnet til messer, utstillinger etc. På dagtid disponeres anlegget av LVG

Hovedsesong for utleie er 1. sept. – 30. april. Andre tider av året er det god plass for andre arrangementer.

 

TRENING HALLER SESONGEN 2019_20

 Ønsker dere mer opplysninger ta kontakt med Utleie og priser link