Om Østre Toten Idrettspark

 VIKTIG INFORMASJON OM CORONAVIRUSET!

Norges Idrettsforbund har i pressemelding (datert 12. mars 2020) avlyst all idrettsaktivitet med umiddelbar virkning! Avlysningen gjelder inntil videre.

Videre har regjeringen fra 12. mars 2020, kl. 18.00, til og med 26. mars forbudt idrettsarrangementer.

Avlysningen og forbudet er en del av tiltakene for å begrense smitten av Coronaviruset!

Det vil derfor kun - i sterkt begrenset omfang - være mulig å benytte fasilitetene i Østre Toten Idrettspark. 

Hvis du har spørsmål er du/dere velkommen til å ta kontakt med vaktmestrene på tlf. 40 03 35 48 eller daglig leder på tlf. 92 51 80 20.

Savner du/dere råd og informasjon om Coronaviruset: Klikk her

Med vennlig hilsen

Østre Toten Idrettspark AS

  

 

 

 

 

 

 

Østre Toten Idrettspark AS(ØTIP) er eid av ti idrettsklubber på Østre Toten (se link til under). ØTK kommune overdro tidlig på nittitallet anleggene til idretten. Fram til 2009 het selskapet Totenhallene AS og bestod av to idrettshaller med kafeteria og andre fellesområder. Høsten 2009 endret selskapet navn til Østre Toten Idrettspark (ØTIP). Eierklubbene er representert med en person pr. klubb i styret.
November 2008 ble ny kunstgrasbane tatt i bruk derav navneendringen.
På dagtid disponeres anlegget av Lena Videregående skole som er den viktigste samarbeidspartneren for ØTIP. .
Anlegget disponeres hovedsakelig av eierklubbene.
Anlegget leies også ut til andre kommersielle arrangementer Anlegget ligger meget sentralt i Lena sentrum.