Om Østre Toten Idrettspark

VIKTIG INFORMASJON!

Gjenåpningen etter den bratte nedstengning i mars 2020 på grunn av Covid-19 (Coronavirus) er i full gang. Østre Toten Idrettspark (ØTIP) har derfor igjen åpent for idrettsaktivitet i henhold til gjeldende retningslinjer og anbefalinger.

Husk at det er arrangøren (dvs. klubbene) der har ansvaret for aktivteten deres er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer og anbefalinger. Konstaterte brudd på retningslinjer kan føre til at aktiviteten må pauses/stoppes i en periode av hensyn til smittevern! 

Her kan det leses mer om idrettsforbundenes og Helsenorges retningslinjer for aktivitet:

 

Kort fortalt gjelder følgende regler for aktivitet i ØTIP (for å begrense evt. smitte med Covid-19):

  • - Bli hjemme hvis du er syk. Du må ha vært frisk i minst 24 timer før du kommer igjen!
  • - Hold avstand hvis du kan! 
  • - Vask hender både før og etter trening!
  • - Som alternativ til håndvask har det blitt satt opp dispensere med håndspritt. 
  • - Følg anvisningene fra personalet, herunder skilting på anlegget!     

 

Hvis du har spørsmål er du/dere velkommen til å ta kontakt med vaktmestrene på tlf. 40 03 35 48 eller daglig leder på tlf. 92 51 80 20.

Savner du/dere råd og informasjon om Coronaviruset: Klikk her

Med vennlig hilsen

Østre Toten Idrettspark AS