Om Østre Toten Idrettspark

VIKTIG INFORMASJON!

Norge har langsomt, men sikkert startet gjenåpningen av idretten etter den bratte nedstengning i mars 2020 på grunn av Covid-19 (Coronavirus). Østre Toten Idrettspark (ØTIP) har derfor igjen åpent for idrettsaktivitet i henhold til gjeldende retningslinjer og anbefalinger.

ØTIP har i samarbeid med brukerklubbene utarbeidet en veileder som gjelder for al aktivitet i idrettsparken. Veilederen, der er basert på FHI's anbefalinger, NIF og særforbundenes Corona-veiledere, samt lokale vurderinger, kan leses her.

Husk at det er arrangøren (dvs. klubbene) der har ansvaret for aktivteten deres er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer og anbefalinger. Konstaterte brudd på retningslinjer kan føre til at aktiviteten må pauses/stoppes i en periode av hensyn til smittevern! 

Her kan det leses mer om idrettsforbundenes og Helsenorges retningslinjer for aktivitet:

 

Kort fortalt gjelder følgende regler for aktivitet i ØTIP (for å begrense evt. smitte med Covid-19):

 • - Bli hjemme hvis du er syk. Du må ha vært frisk i minst 24 timer før du kommer igjen!
 •  
 • - Hold avstand! 
 •  
 • - Vask hender både før og etter trening! Toalettene i fellesområdet og garderober er åpne til formålet.
 •  
 • - Som alternativ til håndvask har det blitt satt opp dispensere med håndspritt. 
 •  
 • - Begrens bruken av garderober. Deltakere må i videst mulig omfang komme og gå omkledt. 
 •  
 • - Følg anvisningene fra personalet, herunder skilting på anlegget!     
 •  

Hvis du har spørsmål er du/dere velkommen til å ta kontakt med vaktmestrene på tlf. 40 03 35 48 eller daglig leder på tlf. 92 51 80 20.

Savner du/dere råd og informasjon om Coronaviruset: Klikk her

Med vennlig hilsen

Østre Toten Idrettspark AS